Vyplň tieto tri stĺpce Vypočítané údaje pre teba
Doba splácania v mesiacoch Ročný úrok v % Požičaná suma v EUR Mesačná splátky Suma o ktorú preplatíš pôžičku
Pre overenie: Ak poznáš počet mesačných splátok a ich výšku: zadaj požičanú sumu a dobu splácania v mesiacoch a "skušaj" meniť %, kým sa vo výpočte nedopracuješ k tvojej mesačnej splátke. Takto zistíš tvoj skutočný ročný úrok a o koľko preplatíš pôžičku!
Po ukončení výpočtov zatvor toto okno!