Ako je to vlastne s ÚK (teplom)

Dodané množstvo tepla do príslušného domu sa meria centrálnym fakturačným meračom na päte domu - strojovňa vo vchode č.18. Toto dodané množstvo sa musí dodávateľovi zaplatiť.
Zálohové platby za teplo sa zmluvne určia fy. Veolia Levice a.s. Každým rokom vidíme, že princíp je jasný, paušál zvyšovať - zisk pre dodávateľa zabezpečiť a vy občania len šetrite.....NIČ NEUŠETRÍTE! Pre istotu si výrobcovia a dodávatelia tepla "presadzujú" rôzne rozhodnutia ÚRSO, zákony a vyhlášky, aby sa mali ako "pras... v ži..".

Množstvo tepla, ktoré bytový dom spotrebuje závisí od množstva faktorov:
- technický stav bytového domu a bytov - vyregulovanie „systému“ - toto máme spravené - osadenie termohlavic a pomerových meračov na radiátoroch - toto máme spravené - neustála kontrola a tlak na dodávateľa hlavne v prechodových obdobiach na „zbytočné prekurovanie prívodov do domu a tým aj do stupačiek“ (tu by bola možnosť pre domy regulovať prívod vykurovacej vody ešte pred meračom na päte domu napr. od teploty vratnej vody) - samozrejme dodávateľ nesúhlasí...

Tu musím pripomenúť, že na zlepšenie technického stavu celého domu má nemalý vplyv aj napr. výmena okien a osadenie vonkajších roliet v jednotlivých bytoch.

Snahou „každého domu“ by malo byť takéto kroky jednotlivých užívateľov „oceniť“. Jediným zatiaľ možný a spravodlivý spôsob je „meranie spotreby tepla“ v bytoch. (Ten, kto sa o svoj byt stará a napr. investoval do opravy alebo výmeny okien, do montáže vonkajších roliet atd. bude zrejme platiť za teplo menej - ak samozrejme "neprekuruje" - a toto je potvrdené praxou aj z nášho domu.
Snahou výrobcov a dodávateľov tepla, správcov a rôznych lobovacích "expertov" je neustále "presviedčanie" užívateľov bytov o "vykurovaní suseda cez steny" aby nepodporovali šetrenie a vlastne tlačili na znižovanie váhy nameraných údajov z pomerových meračov. Naplno sa to prejavilo vyhláškou 503/2022 platnej od vyúčtovania nákladov za rok 2023. Viď. odkaz na hlavnej stránke. Takto sa pre výrobcov a dodávateľov zabezpečí "nadspotreba tepla" a pre správcov "kľud", aby nemuseli vysvetľovať prečo sú rozdielne platby v rovnakých bytoch..... Zaujímavé je aj to, že s takouto teóriou nevystupujú pri radových bytových domoch alebo v bytových domoch, ktoré majú samostatné kotly....Nehovoria, že sused má susedovi doplácať.....

Čo sa týka napr. "zateplenia spoločných priestorov" - vchodové dvere, balkónové dvere vedľa výťahovej šachty sme už vymenili.....).