Ako je to vlastne s úžitkovou (teplou) vodou

Dodané množstvo TÚV sa nemeria na päte domu. Vypočíta to vlastne dodávateľ z nasledovných údajov:
- z údajov bytových vodomerov TÚV v okruhu zdroja TÚV
- z údajov vodomerov TÚV ostatných spotrebiteľov v okruhu zdroja TÚV
- z donaného množstva SV do „kotla“ na prípravu TÚV

Cena TÚV sa potom tvorí z ceny dodanej SV, množstva tepla na jej ohrev a z ceny za odvedenie TÚV.

Pre dom je to vlastne "umelo zneprehľadnená":
nameraná spotreba v bytoch * koeficient * jednotková cena SV dodávateľa

Pre jednotlivé byty sa potom nameraná spotreba upravuje koeficientom.

Žiaľ naši volení zástupcovia ani "hore" (parlament) a ani "dole" (mesto) zákonmi a nariadeniami nechránia občanov a neakceptujú všeobecný trend šetrenia s energiami, ale chránia monopolných dodávateľov. Aspoň zatiaľ.......Ku koncu roku 2010 sa predali rozvody tepla, uvidíme čo to spraví s TÚV po piatich rokoch.
Verím, že čím skôr sa dodané množstvo TÚV bude merať na päte domu. Výhovorka o technických problémoch (cirkulácia) v 21. storočí neobstoja a aj zákon tuším hovorí o povinnosti inštalácie merania do 31.12.2007 - a veselo sa nedodržuje.
*** Už vieme, čo sa deje s cenami: Princíp je jasný, paušál zvyšovať - zisk pre dodávateľa zabezpečiť a vy občania len šetrite.....NIČ NEUŠETRÍTE! ***