Údaje o našom dome

V našom dome máme spolu 48 bytov, z toho 24 má rozlohu 76,47 m2, 21 má rozlohu 59,27 m2 a 3 byty majú rozlohu 46,25 m2. Táto skutočnosť sa potom samozrejme odráža na zálohových platbách závislých od tzv. spoluvlastníckeho podielu.
Kategorizácia bytov v našom dome, ktorá úzko súvisí s tzv. "koeficientami v závislosti od polohy bytu" použitých pri rozúčtovaní nákladov za teplo je nasledovná:

- byty stredné
- byty vrchné
- byty krajné
- byty prízemné
- byt vrchný krajný
- byt prízemný krajný

Pre korektné a slušné spolunažívanie je dôležité udržiavať korektné susedské vzťahy. Myslím si, že bezpochyby základom je slušné správanie sa všetkých členov rodín voči druhým, dodržiavanie dohodnutých pravidiel pri udržiavaní čistoty na svojom poschodí, v spoločných priestoroch, v pivniciach, dodržiavanie nočného kľudu, nefajčenia na chodbách, na záchode, nevyhadzovanie smetí a ohorkov........


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prosba pre tých, čo sa plánujú odsťahovať a predať svoj byt:
Ak ste sa rozhodli svoj byt predať, informujte prosím najprv "obyvateľov domu". V mene všetkých ďakujem.
                                                                                                                                                         Predseda spoločenstva