Funkcionári SVB Vinolv a kontakt na nich

Predseda Spoločenstva:  Ing. Branislav Křížek     č.t. 0911 391 716
Člen rady:  Chmelovicsová Monika     č.t. 0910 447 852
Člen Rady:  Ing. Boris Kuzman     č.t. 0944 103 370
Člen Rady:  Peter Dubeň     č.t. 0903 114 700
               
Emailový kontakt: svbvinolv@yahoo.com