Úvod

Spoločenstvo sme založili v roku 2009. Snažíme sa spravovať náš dom k spokojnosti väčšiny vlastníkov.

Čo sa zmenilo

Založením spoločenstva sa z pohľadu mesačných záloh zmenilo len číslo účtu, na ktoré vlastníci posielajú svoje zálohy. Z pohľadu rozhodovania sa o financovaní a o investíciach do domu sú zmeny omnoho väčšie.

1.) Vlastníci na Zhromaždení vlastníkov rozhodujú a určujú pravidlá, ako sa má zabezpečovať slušné bývanie v spoločnom dome. Povinnosťou funkcionárov je to zabezpečiť k spokojnosti väčšiny vlastníkov.
2.) Vlastníci majú prístup ku všetkým informáciam ohľadom financovania bývania "online".
3.) Vlastníci slobodne rozhodujú o výbere dodávateľa prác na dome.