Funkcionári SVB Vinolv a kontakty

 

Predseda Spoločenstva:

Ing. Branislav Křížek

č.t. 0911 391 716

Člen rady:                          

Chmelovicsová Monika

č.t. 0910 447 852

Člen rady:                          

Ing. Boris Kuzman       

č.t. 0944 103 370

Člen rady:                          

Peter Dubeň                          

č.t. 0903 114 700

 

 

Emailový kontakt:                      svbvinolv@yahoo.com