Aktuálne informácie a plán činnosti nájdete na nástenke spoločenstva

Nástenka je umiestnená pri kancelárii spoločenstva - vchod č.18

Príprava na dokončenie zateplenia a úpravy vchodu do domu

Po ukončení 1. etapy zateplenia bytového domu prebiehajú prípravné činnosti na dokončenie fasády. S realizátorom je dohodnutý termín - na jar 2020 a predbežná dohoda je aj na:
- úprave vchodu do bytového domu (schody, zábradlia)

Na poslednom Zhromaždení vlastníkov bola dohodnutá výmena balkónových zábradlí za hliníkové s plným príp. polovičným prekrytím (z dôvodu certifikovaných zábradlí daného typu budú len plné s mliečnym sklom)

Zásadou v našom spoločenstve je financovanie BEZ ÚVEROVÉHO ZAŤAŽOVANIA VLASTNÍKOV!

Najbližšie obdobie:

Dokončenie zateplenia domu v termíne apríl - máj 2020

Následne:

Oprava schodov, výťahových kabín - podľa finančných možností