Aktuálne informácie a plán činnosti nájdete na nástenke spoločenstva

Nástenka je umiestnená pri kancelárii spoločenstva - vchod č.18

- Zateplenie domu je dokončené, prebehla aj úspešná kolaudácia.
- Rekonštrukciu výťahových kabín sme ukončili
(treba ešte doriešiť privolávače a nátery dverí)
- Hľadáme realizátora rekonštrukcie schodov a vchodu od ulice Hlboká.

Nové vedenie spoločenstva

Predseda spoločenstva sa rozhodol na skončení vo funkcii, zvolali sme Zhromaždenie vlastníkov a za určitých podmienok a dohody, pre možnosť pokračovať ako spoločenstvo, sa našli záujemcovia a zvolilo sa nové vedenie spoločenstva

Zásadou v našom spoločenstve je financovanie BEZ ÚVEROVÉHO ZAŤAŽOVANIA VLASTNÍKOV!

Najbližšie obdobie

- Jednania s poisťovňami ohľadom zmien v poistení domu po investíciách do domu.
- Príprava na výberové konanie ohľadom opravy schodov a vchodu od ul. Hlboká.

Diskutuje sa o sprevádzkovaní vchodu od poľa na čip príp. aj otváranie cez mobil